Pozycja 2 na liście w okręgu 5

Zieloni 2004    Moje postulaty:

  • Szybka Kolej Miejska dla aglomeracji

  • Transport publiczny z myślą o pasażerach

  • Ścieżki rowerowe projektowane z głową

  • Zadbane tereny zielone

  • Strefy Piesze: Stare Miasto + Gwiaździsty Deptak

  • Przywrócić miastu Odrę

  • Rewitalizacja dzielnic północnych

  • Sport i kultura od najniższego poziomu osiedli

  • Zagospodarować Międzyodrze

  • Szczecin miastem kosmopolitycznym, otwartym i tolerancyjnym

dlaczego kandyduję? | cv | działalność społeczna | zainteresowania

działalność społeczna

Szczecin - miastem przyjaznym wszystkim mieszkańcom!

Do działalności politycznej na szczeblu lokalnym zniechęcano mnie już 8 lat temu, kiedy zostałem członkiem Rady Osiedla Osów. Wówczas załatwiając sprawę w Urzędzie Miejskim usłyszałem od pewnej urzędniczki: „Pan taki młody! Że panu się chce w tym babrać, z urzędnikami się użerać…” Zdębiałem! W dalszych latach okazało się, iż w słowach tych było sporo prawdy. Zniechęcić jednak się nie dałem!

Żywię nadzieję, iż dzięki Państwa głosom długo jeszcze będę mógł realizować się
na polu walki o lepszy Szczecin, za co z góry serdecznie dziękuję!

Nasze podstawowe wartości to:
• sprawiedliwość i solidarność społeczna
• społeczeństwo obywatelskie
• ochrona środowiska
• rozwój oświaty i kultury
• równy status płci i wieku
• poszanowanie różnorodności
narodowej, kulturowej i religijnej
oraz praw mniejszości

Przełożymy te hasła na rzeczywistość
zielonego Szczecina.
Potrzeba na to pieniędzy... ale przede
wszystkim wiedzy i wyobraźni, obycia
w świecie i energii, wrażliwości na biedę,
wyzysk, upośledzenie społeczne, potrzeba
otwartych głów, znajomości zjednoczonej
Europy i współczesnego świata.

KONTAKT: telefon 0501 186 741